ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ತಾಣವಿನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವಗಲಾದರೋ update ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಆವಾಗವಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಿ. ವಂದನೆಗಳು :)

Last updated on January 2017

Unsuccessfully Completing 8 Years

January 16, 2017

Kirik Party - Belageddu Lyrics

ಚಿತ್ರ: ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ 
ಹಾಡು: ಬೆಳಗೆದ್ದು 
ಗಾಯಕರು: ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಸಂಗೀತ: ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ 
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ 

ತನನಾನ್ನನ ತನನಾನ್ನನ ತನನಾನ್ನನಾನ್ನೆನಾನ್ನೇ 
ತನನಾನ್ನನ ತನನಾನ್ನನ ತನನಾನ್ನನಾನ್ನೆನಾನ್ನೇ 

ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೇ 
ಅಂದಾನೋ ಅದೃಷ್ಟಾನೋ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೇ 
ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕನಸು Black and Whitu 
ಇಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೇ 
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕವನ ಬರೆಯೊ ಗಮನ 
ಈಗ ತಾನೇ ಮೂಡಿದೇ ।

ಕನಸಲ್ಲಿ - ಅರೆರೆರೆರೇ
ಬಳಿ ಬಂದು - ಅಲೆಲೆಲೆಲೇ
ಮುದ್ದಾಡಿ - ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಚಗುಳಿ ತಾಳಲಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಕನಸಲ್ಲಿ - ಅರೆರೆರೆರೇ
ಬಳಿ ಬಂದು - ಅಲೆಲೆಲೆಲೇ 
ಮುದ್ದಾಗಿ - ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ  ಕಚಗುಳಿ ತಾಳಲಾರೆ ।।

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಟ್ಟುವ ಖಯಾಲಿ
ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಹೋಗೋದು ಮಾಮೂಲೀ
ಸನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಕಾದು ಕೇಳೊ ಪ್ರೀತಿನೇ ಮಜಾನಾ ।

ಬಿಡದಂತಿರೋ ಬೆಸುಗೆ  ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸಲಿಗೇ 

ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುಳಿಯೋ ಆಸೆಗೀಗ
ಆಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣವು
ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದೆ ।

ಕನಸಲ್ಲಿ - ಅರೆರೆರೆರೇ
ಬಳಿ ಬಂದು - ಅಲೆಲೆಲೆಲೇ
ಮುದ್ದಾಡಿ - ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಚಗುಳಿ ತಾಳಲಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಕನಸಲ್ಲಿ - ಅರೆರೆರೆರೇ
ಬಳಿ ಬಂದು - ಅಲೆಲೆಲೆಲೇ 
ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ  ಕಚಗುಳಿ ತಾಳಲಾರೆ ।।

ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೇ 
ಅಂದಾನೋ ಅದೃಷ್ಟಾನೋ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೇ 
ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕನಸು Black and Whitu 
ಇಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೇ 
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕವನ ಬರೆಯೊ ಗಮನ
ಈಗ ತಾನೇ ಮೂಡಿದೇ ।

ಕನಸಲ್ಲಿ - ಅರೆರೆರೆರೇ
ಬಳಿ ಬಂದು - ಅಲೆಲೆಲೆಲೇ
ಮುದ್ದಾಡಿ - ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಚಗುಳಿ ತಾಳಲಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಕನಸಲ್ಲಿ - ಅರೆರೆರೆರೇ
ಬಳಿ ಬಂದು - ಅಲೆಲೆಲೆಲೇ 
ಮುದ್ದಾಡಿ - ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ  ಕಚಗುಳಿ ತಾಳಲಾರೆ ।।

ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ

August 7, 2016

Mungaru Male 2 - Sariyagi Nenapide Nanage Lyrics

ಚಿತ್ರ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ೨
ಹಾಡು: ಸರಿಯಾಗಿ 
ಗಾಯಕರು: ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ 
ಸಂಗೀತ: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ 
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ 

ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ
ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಿರುನಗೆ ।

ಮನದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಯೊಳಗು  ನಿನದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಕನಸಿನ ಕುಲುಮೆಗೇ ಉಸಿರನೂ ಊದುತಾ
ಕಿಡಿ ಹಾರುವುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತ ।

ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ
ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಿರುನಗೆ ।

ಕಣ್ಣಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ
ನೀನೆ ನನ್ನಯ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ।
ಏನೇ ಕಂಡರೂ ನೀನೆ ಜ್ಞಾಪಕ
ನೀನೆ ಔಷಧಿ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ।
ತೆರೆದೂ ನೀನು ಮುದ್ದಾದ ಅಧ್ಯಾಯ
ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನ್ಯಾಯ ।
ನನ್ನಯಾ ನಡೆ ನುಡೀ ನಿನ್ನನೇ ಬಯಸುತಾ
ಬದಲಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತ ।

ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ
ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಿರುನಗೆ ।

ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯಕೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ 
ಅಂತರಂಗದ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ।
ನಿನ್ನ ನೋಡದ ನನ್ನ ಜೀವನಾ 
ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದಾ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೇ ।
ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜಾಮೀನು 
ಸರಸಕ್ಕ್ಕೀಗ ನಿಂದೇನೆ ಕಾನೂನು ।
ಕೊರೆಯುವಾ ನೆನಪಲೀ ಇರುಳನೂ ಕಳೆಯುತಾ 
ಬೆಳಗಾಗುವುದೂ ಇನ್ನು ಖಚಿತ ।

ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ
ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಿರುನಗೆ ।


November 28, 2013

Brindavana - Heartalliro Lyrics

ಚಿತ್ರ: ಬೃಂದಾವನ 
ಹಾಡು: ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರೋ
ಗಾಯಕರು: ಟಿಪ್ಪು 
ಸಂಗೀತ: ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ 
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕವಿರಾಜ್

ಹೆ ರೂ ರೂಬಾ 
ಹೇ ರೂ ರೂಬಾ 
ಹೇ ರೂ ರೂಬ ಹೆಯೋ ಹೆಯೋ ಹೆಯೋ ಹೆಯೋ 
ಹೆ ರೂ ರೂಬಾ 
ಹೇ ರೂ ರೂಬಾ 
ಹೇ ರೂ ರೂಬ ಹೇ... 

Heartaಲ್ಲಿರೋ Harmonium ಟ್ಯೂನು ಹಾಕಿದೆ । ರೂಬ ರೂ ರೂಬ ರೂ
ಈ ಮನಸಿನ FMಅಲಿ ನಿಂದೆ ಹಾಡಿದೆ । ರೂಬ ರೂ ರೂಬ ರೂ
ಬದ್ಮಾಶು ನನ್ನ ದಿಲ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿದೆ । ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ।
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಎಕ್ಕುಟ್ಹೋದೆ ನಾ ।
ಸೂಡಾಂಗನೀ ಸೂಡಾಂಗನೀ ನಾನೊಬ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ अच्छा लड़का ।
ಸೂಡಾಂಗನೀ ಸೂಡಾಂಗನೀ ಬಿಡಬೇಡ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕಾ ।
Heartaಲ್ಲಿರೋ Harmonium ಟ್ಯೂನು ಹಾಕಿದೆ । ರೂಬ ರೂ ರೂಬ ರೂ
ಈ ಮನಸಿನ FMಅಲಿ ನಿಂದೆ ಹಾಡಿದೆ । ರೂಬ ರೂ ರೂಬ ರೂ

ಹೇ ರೂಬ ರೂಬಾ
ಹೇ ರೂಬ ರೂಬಾ
ಹೇ ರೂಬ ರೂಬಾ ರೂ... 

ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲೇ Shakehand ಮಾಡಿತು ನೋಡು ।
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸು ನೂರು Walking ಹೊರಟಿದೆ ನೋಡು ।
ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾವಂತೆ ಹೂವೆಲ್ಲ Paradu.. |
ಉದ್ಯಾನ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು ನೀನು ಹೋಗೊ Roadu...  |
ಓ मेरी दिलरुबा ನೀನು ಚಂದ್ರನ ತಂಗಿಯೇ ?
ಓ  मेरी दिलरुबा ನೀನು ಬಾನಿನ ಚುಕ್ಕಿಯೇ ?
ತಗಲಾಕೊಂಡೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಚೆಂಡಿನ ಏಟಿಗೆ ।
Silentಆಗ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಹೋದೆ ನಾ ।

ಸೂಡಾಂಗನೀ ಸೂಡಾಂಗನೀ ನಾನೊಬ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ अच्छा लड़का ।
ಸೂಡಾಂಗನೀ ಸೂಡಾಂಗನೀ ಬಿಡಬೇಡ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕಾ । 

ಮಹಿ ಮಹಾ ಮಹಿ ಮಹಾ ಮಹಿ ಮಹಾ... 
ಮಹಿ ಮಹಾ ಮಹಿ ಮಹಾ ಮಹಿ ಮಹಾ...

Hey Am Out of Range | Hey its all Insane |
Hey You got my Number Ring Ring Ring comeon Ring me baby |
Hey Just one more time | Hey you call me baby |
Hey I need you Now Get Get Get comeon Get me baby...baby...baby |

ನಕ್ತಿದ್ರೆ ನೀ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹಸೀನಾ ।
ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಮೈ ತುಂಬಾ पसीना ।
ಸಕ್ರೆಲಿ ಅದ್ದು ಇಟ್ಟ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ನೀನಾ.. ?
Morningu ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದ್ ನಿನ್ನ ನೋಡೋಕೆನಾ.. ?
ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೊದೆಸುವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಡಂಗುರ ।
ಆಕಾಶ ಮುಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಚಪ್ಪರ ।
ಜೇಬಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದೆ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ।
ನಾವಿಬ್ರು Made for Each Other |

ಸೂಡಾಂಗನೀ ಸೂಡಾಂಗನೀ ನಾನೊಬ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ अच्छा लड़का ।
ಸೂಡಾಂಗನೀ ಸೂಡಾಂಗನೀ ಬಿಡಬೇಡ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕಾ ।
Heartaಲ್ಲಿರೋ Harmonium ಟ್ಯೂನು ಹಾಕಿದೆ । ರೂಬ ರೂ ರೂಬ ರೂ
ಈ ಮನಸಿನ FMಅಲಿ ನಿಂದೆ ಹಾಡಿದೆ । ರೂಬ ರೂ ರೂಬ ರೂ

September 7, 2013

Victory - Khali Quarter Lyrics

ಚಿತ್ರ: ವಿಕ್ಟರಿ 
ಹಾಡು: ಖಾಲಿ ಕ್ವಾಟ್ರು
ಗಾಯಕರು: ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್
ಸಂಗೀತ: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ 
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ 

ಯಾವತ್ತೂ ಮನ್ಸಾ ಒಂಟಿ ಪಿಸಾಚಿ ಅಲ್ಲ । ವಾ ವಾ ವಾ ವಾ ವಾಹ್
Bar Supplierಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯಾ ಇಲ್ಲ , ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯಾ... ಇಲ್ಲ ।

ಖಾಲಿ ಕ್ವಾಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ Lifu , ಆಚೆಗ್ ಹಾಕವ್ಳೆ  Wifu ।
ಖಾಲಿ ಕ್ವಾಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ Lifu , ಆಚೆಗ್ ಹಾಕವ್ಳೆ  Wifu ।

ಕಣ್ ತುಂಬ ನೀರು ಬಾಯ್ ತುಂಬಾ ಬೀರು , ಕಣ್ ತುಂಬ ನೀರು ಬಾಯ್ ತುಂಬಾ ಬೀರು
ನಿಜವಾಗ್ಲು , ನಿಜವಾಗ್ಲು, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಾರು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳ ತವರು - ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳ ತವರು - ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳ ತವರು ।
 ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳ ತವರು - ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳ ತವರು ।

 ಖಾಲಿ ಕ್ವಾಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ Lifu , ಆಚೆಗ್ ಹಾಕವ್ಳೆ  Wifu , ಒದ್ದು ಓಡ್ಸವ್ಳೇ ನನ್ Wifu... |

(ಕುಡುಕ ಕುಡಿದೆಇದ್ರು ಕುಡುಕಾನೆ , ಕುಡುಕ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕುಡುಕಾನೆ , ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ ಇರ್ತೀನ್ ನಾನು ಕುಡುಕಾನೆ , ಕುಡುಕ ಕುಡುಕಾ - ಕುಡುಕಾ - ಕುಡುಕಾ)

ಊರಿಗೂರೇ ಸುಡುಗಾಡು , ಊರಿಗೂರೇ ಸುಡುಗಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿ ಒಂದೇ ಸಾವಿಲ್ಲದ Placu |
ಬಾರು ಬಾಗ್ಲು ದಯವಿಟ್ಟು , ಬಾರು ಬಾಗ್ಲು ದಯವಿಟ್ಟು 24 Hoursu ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ Pleasu |
ಕುಡುಕ್ರು ಒಳ್ಳೇವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟುದ್ದು , Daily ಕುಡಿಯೋದು ತಮ್ ತಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ।
ದುಃಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಯಾರು - ದುಃಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಯಾರು 
ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗುರುವೇ , ನಿಜವಾಗ್ಲು , ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋನೆ ದೇವ್ರು - ಕಟ್ಟೋನೆ ದೇವ್ರು - ಕಟ್ಟೋನೆ ದೇವ್ರು।
ಕಟ್ಟೋನೆ ದೇವ್ರು  - ಕಟ್ಟೋನೆ ದೇವ್ರು।

ಖಾಲಿ ಕ್ವಾಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ Lifu , ಆಚೆಗ್ ಹಾಕವ್ಳೆ  Wifu ।

lovvu ನೋವು ಎರಡು , ಅವ್ಳಿ ಜವ್ಳಿ ಇದ್ಹಂಗೆ । ಮದುವೆ ಮಕ್ಳು ಇತ್ಯಾದಿ , ಹಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಹಂಗೆ ।
ಮನೆಗ್ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹಸುರು Colour ಹಳೆ Nighty , Banku ಸಾಲ Caru Gasu ಮನೆ ಬಾಡ್ಗೆ ಮಕ್ಳು Feesu |
ಅದೇ Cooker ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿ Plastic Caru , Middle Classu ಹಳೆ Scooter ಯಾವಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ್ Puncture |
ಬಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ , Medicinne ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಖಾಯಿಲೇ ।
ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಔಷ್ಧಿ ಕೊಡೋರು , ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ದೋರು ಬಿಟ್ ಕೇಳಿ ಚೂರು 
ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗುರುವೇ , ನಿಜವಾಗ್ಲು , ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕುಡುಕ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರು - ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರು- ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರು।
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರು - ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರು।

ಖಾಲಿ ಕ್ವಾಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ Lifu , ಆಚೆಗ್ ಹಾಕವ್ಳೆ  Wifu ।
ಖಾಲಿ ಕ್ವಾಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ Lifu , ಆಚೆಗ್ ಹಾಕವ್ಳೆ  Wifu , ಒದ್ದು ಓಡ್ಸವ್ಳೇ ನನ್ Wifu... |